0243-212296


Vi på Taknord är fast beslutna att ta vårt ansvar för miljön på allvar. Som takläggare erkänner vi den påverkan vår verksamhet kan ha på miljön och förbinder oss att vidta åtgärder för att minska denna påverkan. Vårt åtagande om hållbarhet omfattar följande principer:

1. Hållbara Materialval: Vi strävar efter att använda miljövänliga och hållbara material i vår takläggningsprocess. Vi prioriterar material av högsta kvalitet och använder material från ledande leverantörer inom branschen. Detta gör att vi kan erbjuda taklösningar som uppfyller våra höga kvalitetsstandarder samtidigt som vi tar hänsyn till miljön.

2. Hållbar Installation: Genom att noggrant säkerställa att taket installeras korrekt från början, minimerar vi behovet av framtida reparationer och förlänger därmed takets livslängd.

3. Ständig Förbättring: Vi åtar oss att kontinuerligt övervaka och förbättra vårt miljöarbete. Det innebär att vi regelbundet utvärderar våra processer och arbetssätt för att minska vår miljöpåverkan.

4. Skydd av Miljön: Vi tar ansvar för att skydda den naturliga miljön där vi arbetar. Vi vidtar åtgärder för att förhindra förorening i samband med våra projekt.

5. Avfallshantering: Vi åtar oss att minimera avfall och se till att det avfall som genereras från vårt arbete hanteras på ett ansvarsfullt sätt genom att följa lagar och regler för avfallshantering och återvinning.